Institut Tecnificació Amposta

Viatge educatiu a Oxford

Tercer pagament

Confirmació Reserva i Condicions – Forma de Pagament i dates: 

 • La paga i senyal per fer reserva del vol i Allotjament 200€/alumne (Màxim el 17/7/2022)
 • Tres mesos Abans de la Sortida Segon Pagament 264,50€/alumne (La meitat pendent, màxim el 13/12/2022).
 • Dos mesos abans de la Sortida Tercer pagament 264,50€/alumne (La resta, màxim el 05/02/2023)

Formulari tercer pagament

  Dades Alumne

  Nom
  Primer Cognom
  Segon Cognom
  Email
  Comentaris
  Adjunteu el justificant del tercer pagament
  Adjunteu fotocòpia del passaport
  Pagament de tot el summer camp

  LEOH Idiomas

  Codi Must be between 4 and 8 characters
  Nom i cognoms del viatger Must have less than 125 characters
  Quantitat a pagar Must specify a quantity