Institut Tecnificació Amposta

Viatge educatiu a Oxford

Segon pagament

Confirmació Reserva i Condicions – Forma de Pagament i dates: 

 • La paga i senyal per fer reserva del vol i Allotjament 200€/alumne (Màxim el 17/7/2022)
 • Tres mesos Abans de la Sortida Segon Pagament 264,50€/alumne (La meitat pendent, màxim el 13/12/2022).
 • Dos mesos abans de la Sortida Tercer pagament 264,50€/alumne (La resta, màxim el 05/02/2023)

Formulari segon pagament

  Dades Alumne

  Nom
  Primer Cognom
  Segon Cognom
  Email
  Comentaris
  Justificant segon pagament
  Pagament de tot el summer camp

  LEOH Idiomas

  Codi Must be between 4 and 8 characters
  Nom i cognoms del viatger Must have less than 125 characters
  Quantitat a pagar Must specify a quantity